Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Bioresurse
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. BIORESURSE

Sistem integrat de obtinere a combustibilului sintetic pentru aviatie din biomasa algala (ALGALSAF)
Spectrometrie de
fluorescenta de raze X

Cromatografie de
lichide de inalta precizie
 ALGALSAF    

DESPRE PROIECT

 • Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0083
 • Nr contractului: 44/2012
 • Titlul proiectului: "SISTEM INTEGRAT DE OBTINERE A COMBUSTIBILULUI SINTETIC PENTRU AVIATIE DIN BIOMASA ALGALA"
 • Acronim: ALGAL-SAF
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 3.410.950 lei
 • Valoare proiect-buget: 2.859.500
 • Durata contractului: 2012-2016, 48 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Coordonator: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM

 • Rezumatul proiectului:

  Proiectul ALGAL-SAF se axează pe utilizarea algelor ca materie primă pentru producerea combustibililor alternativi pentru aviație, care ar putea înlocui combustibilii similari de natură petrochimică, până la 50% din volumul acestora, fără probleme de utilizare durabilă, printr-un sistem integrat de tehnologii plecând de la alge.

  Obiectivele generale ale proiectului se refera la valorificarea completă a biomasei algale, cu ajutorul unui sistem integrat în care biomasa este supusă extracției fracției lipidice pentru a produce ulei algal, urmată de dezhidratarea biomasei deoleinizate cu conținut de carbohidrați, în prezență de catalizatori, pentru a produce derivați de furan. In continuare, se vor elabora tehnologii catalitice de prelucrare simultană a esterilor metilici ai acizilor grași și a derivaților furanului prin transformarea acestora în derivați de alcool, și în final se vor realiza procedee de reformare catalitică pentru obținerea unui amestec format din izo / n alcani, în scopul utilizării ca atare sau ca un component de aditivare pentru combustibili de aviație, produsul respectiv fiind compatibil și competitiv cu combustibilii de aviație utilizați în prezent.

  Nu s-a identificat în literatura de specialitate nici un astfel de sistem integrat pentru producția de combustibili de aviație sintetici, așa cum ne-am propus în acest proiect. Am găsit o serie de lacune, studiind nivelul cunoștințelor din domeniu, referitoare la: (a) găsirea unui tip de microalgă adecvat creșterii în condiții mixotrofice cu o producție mare de ulei algal; (b) cultivarea microalgelor în sistem mixotrofic, prin adaos de glicerină ca sursă de carbon și de hidrolizat proteinic, ca sursă de azot (c) valorificarea biomasei deoleinizate via derivați de furan, ca intermediari pentru combustibili de aviație; (d) tehnologii de procesare catalitică simultană a esterilor metilici ai acizilor grași și a derivaților furanului, pentru obținerea derivaților de alcool; (e) procese simultane de dezhidratare, hidrocracare și izomerizare a derivatilor de alcool, pentru producerea de izo / n alcani, având utilizare de combustibil de aviație sintetic.

  Proiectul va contribui la respectarea Directivei 2009/28/CE, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care recomandă statelor UE ca până în 2020, 20% din energie să fie obținută din surse regenerabile, respectiv pentru 10% din carburanții utilizați în transport.


CONSORTIU

 • CO - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București,
  Director proiect : Dr.ing. Emil Stepan - www.icechim.ro
 • P1 -  Institutul de Produse Auxiliare Organice Mediaș,
  Responsabil proiect : Olimpiu BLAJAN, www.icpaomedias.ro
 • P2 - Universitatea din Bucuresti - Departamentul de Chimie Organică, Biochimie și Cataliză,
  Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Vasile Parvulescu - www.unibuc.ro
 • P3 - SC Chimigaz SRL ,
  Responsabil proiect: Augustin CRUCEAN. www.icpaomedias.ro

OBIECTIV

Cultivarea și valorificarea completă a biomasei microalgale, utilizând un sistem integrat de cultivare recoltare și procesare a acesteia, în scopul obținerii unui produs final format din izo / n alcani, care îndeplinește cerintele de utilizare drept combustibil pentru aviație. Produsele secundare se reciclează în procesul de cultivare microalgală, în sistem mixotrofic.


REZULTATE ESTIMATE

 • tehnologie pentru creșterea microalgelor în sistem mixotrofic, recoltarea biomasei și extragerea uleiului algal, la scară de laborator și micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferințe naționale sau internaționale; publicarea rezultatelor în reviste naționale sau internaționale.
 • tehnologii de obținere, purificarea și stabilizare a derivaților de furfural și a derivaților de furan, la scară de laborator și micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferințe naționale sau internaționale; publicarea rezultatelor în reviste naționale sau internaționale
 • tehnologie integrată pentru procesarea catalitică simultană a uleiului algal via esteri metilici ai acizilor grași și a derivaților de furan, pentru obținerea derivaților de alcooli la scară de laborator și micropilot; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferințe naționale sau internaționale; publicarea rezultatelor în reviste naționale sau internaționale
 • tehnologie catalitică integrată pentru procesarea prin dezhidratare, hidrocracare și izomerizare a derivatilor de alcooli, în scopul obținerii unui amestec format din izo / n alcani, cu utilizări drept combustibil de aviație sintetic; protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional; diseminarea rezultatelor în cadrul unor congrese/ conferințe naționale sau internaționale; publicarea rezultatelor în reviste naționale sau internaționale
 • studiu de fezabilitate tehnică și evaluarea ciclului de viață (LCA) pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru aviație, bazate pe microalge.

STRUCTURA PROIECTULUI
ETAPE

Activitatile finalizate - ETAPA I
 • I.1. Realizarea modelelor experimentale de cultivare mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacția de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon și cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obținerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale și de obtinere a uleiului algal și/sau a esterilor metilici de acizi grași, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviație - CO
 • I.2. Realizarea și caracterizarea modelelor experimentale de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • I.3. Realizarea și caracterizarea modelelor experimentale de catalizatori pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici de acizi grași și a derivatilor de furan, la derivați de alcooli și pentru deshidratarea, hidrocracarea și izomerizarea acestora pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P2
 • I.4. Realizarea și caracterizarea modelelor experimentale pentru conditionarea suporților catalitici și depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare și izomerizare pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P3
 • I.5. Realizarea și caracterizarea modelelor experimentale pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - CO
 • I.6. Realizarea și caracterizarea modelelor experimentale de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare și izomerizare a derivaților de alcooli, pentru obținerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare și/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviație - P3.


Activitatile finalizate - ETAPA II
 • II.1. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluțiilor tehnologice privind cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacția de transesterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon și cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obținerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale și de obtinere a uleiului algal și/sau a esterilor metilici de acizi grași, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviație. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaționale/ naționale - CO
 • II.2. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluțiilor tehnologice pentru procesarea biomasei algale delipidizate și obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • II.3. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluțiilor tehnologice pentru obtinerea catalizatorilor de hidrogenare a amestecului de ulei algal și/sau a esterilor metilici ai acizilor grași și a derivatilor de furan, la derivați de alcooli și pentru deshidratarea, hidrocracarea și izomerizarea acestora, catalizatori necesari la obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P2
 • II.4. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluțiilor tehnologice pentru condiționarea suporților catalitici și depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare și izomerizare, necesari pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P3
 • II.5. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluțiilor tehnologice pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaționale/ naționale - CO
 • II.6. Experimentare în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, a soluțiilor tehnologice de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare și izomerizare a derivaților de alcooli, pentru obținerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare și/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviație - P3
 • II.7. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra compozițiilor de medii pentru cultivarea mixotrofă a microalgelor și a procedeelor de recoltare a biomasei algale - CO
 • II.8. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeului de obtinere a derivatilor de furan, din biomasă algală delipidizată, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • II.9. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra catalizatorilor pentru conversia amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici ai acizilor grași și a derivatilor de furan in combustibil sintetic pentru aviație - P2
 • II.10. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeelor de conditionare a suporților catalitici și de depunere a metalelor metalelor active catalitic pe acestea - P3
 • II.11. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeelor catalitice de conversie a amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli - CO
 • II.12. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeelor de conversie catalitică a derivaților de alcooli la izo/n alcani - P3


Activitatile finalizate - ETAPA III
 • III.1. Demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnologice privind cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacția de transesterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon și cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obținerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale și de obtinere a uleiului algal și/sau a esterilor metilici de acizi grași, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviație. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaționale/ naționale - CO
 • III.2. Demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnologice pentru procesarea biomasei algale delipidizate și obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • III.3. Demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnologice pentru catalizatori de hidrogenare a amestecului de ulei algal și/sau de esteri metilici ai acizilor grași și a derivaților de furan, la derivați de alcooli și pentru deshidratarea, hidrocracarea și izomerizarea acestora, pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P2
 • III.4. Demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnologice pentru condiționarea suporților catalitici și depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare și izomerizare, pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P1
 • III.5. Demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnologice pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Diseminarea prin publicare a rezultatelor. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaționale/ naționale - CO
 • III.6. Demonstrarea funcționalității soluțiilor tehnologice pentru procesarea catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare și izomerizare a derivaților de alcooli, pentru obținerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare și/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviație - P1
 • III.7. Experimentarea la scară pilot a tehnologiilor de cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacția de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon și cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obținerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale și de obtinere a uleiului algal și/sau a esterilor metilici de acizi grași, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviație - CO
 • III.8. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor de procesare a biomasei algale delipidizate și obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 • III.9. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor de obținere a catalizatorilor pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal și/sau esteri metilici de acizi grași și a derivatilor de furan, la derivați de alcooli și pentru deshidratarea, hidrocracarea și izomerizarea acestora, pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P2
 • III.10. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal și/sau esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - CO
 • III.11. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare și izomerizare a derivaților de alcooli, pentru obținerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare și/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviație - P1
 • III.12. Experimentarea la scară micropilot a tehnologiilor pentru conditionarea suporților catalitici și depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare și izomerizare pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație - P1


Activitatile finalizate - ETAPA IV
 • IV.1. Verificarea partiala la scară pilot a tehnologiilor de cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacția de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon și cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obținerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale și de obtinere a uleiului algal și/sau a esterilor metilici de acizi grași, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviație.
 • IV.2. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor de procesare a biomasei algale delipidizate și obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie
 • IV.3. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor de obținere a catalizatorilor pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal și/sau esteri metilici de acizi grași și a derivatilor de furan, la derivați de alcooli și pentru deshidratarea, hidrocracarea și izomerizarea acestora, pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație
 • IV.4. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal și/sau esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Comunicări științifice
 • IV.5. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare și izomerizare a derivaților de alcooli, pentru obținerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare și/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviație.
 • IV.6. Verificarea partiala la scară micropilot a tehnologiilor pentru pentru pentru conditionarea suporților catalitici și depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare și izomerizare pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație.


Activitatile finalizate - ETAPA V
 • V.1. Verificarea finala la scară pilot a tehnologiilor de cultivarea mixotrofă a microalgelor pe medii nutritive suplimentate cu ape glicerinoase (produse secundare rezultate în reacția de esterificare a uleiului algal), ca sursă de carbon și cu hidrolizate proteice (produse secundare rezultate in faza de procesare a biomasei algale delipidizate pentru obținerea derivatilor de furan), ca sursă de azot, de recoltare a biomasei algale și de obtinere a uleiului algal și/sau a esterilor metilici de acizi grași, ca resursa alternativa naturală regenerabilă, de fabricare a combustibilului sintetic pentru aviație.
 • V.2. Verificarea finală la scară micropilot a tehnologiilor de procesare a biomasei algale delipidizate și obtinerea derivatilor de furan, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie.
 • V.3. Verificarea finală la scară micropilot a tehnologiilor de obținere a catalizatorilor pentru hidrogenarea amestecului de ulei algal și/sau esteri metilici de acizi grași și a derivatilor de furan, la derivați de alcooli și pentru deshidratarea, hidrocracarea și izomerizarea acestora, pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație.
 • V.4. Verificarea finală la scară micropilot a tehnologiilor pentru procesarea simultană, în sistem integrat a amestecului de ulei algal și/sau esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie. Comunicări științifice.
 • V.5. Verificarea finală la scară micropilot a tehnologiilor de procesare catalitică simultană, într-un sistem integrat prin deshidratare, hidrocracare și izomerizare a derivaților de alcooli, pentru obținerea unui amestec format din izo/n alcani, utilizabil ca atare și/sau component de aditivare la fabricarea combustibilului sintetic pentru aviație.
 • V.6. Verificarea finală la scară micropilot a tehnologiilor pentru pentru pentru conditionarea suporților catalitici și depunerea metalelor metalelor active catalitic pe acestea, în scopul utilizării în procese de deshidratare, hidrocracare și izomerizare pentru obținerea combustibilului sintetic pentru aviație.
 • V.7. Studiu de fezabilitate pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru aviație din microalge.
 • V.8. Analiza ciclului de viață pentru tehnologiile de producere a combustibilului sintetic pentru aviație din microalge.

DISEMINARE

Activitati planificate
 1. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra compozițiilor de medii pentru cultivarea mixotrofă a microalgelor și a procedeelor de recoltare a biomasei algale - CO
 2. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeului de obtinere a derivatilor de furan, din biomasă algală delipidizată, ca precursori ai combustibilului sintetic pentru aviatie - P1
 3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra catalizatorilor pentru conversia amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici ai acizilor grași și a derivatilor de furan in combustibil sintetic pentru aviație - P2
 4. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeelor de conditionare a suporților catalitici și de depunere a metalelor metalelor active catalitic pe acestea - P3
 5. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeelor catalitice de conversie a amestecului de ulei algal și/sau a esteri metilici de acizi grași și derivați de furan pentru obținerea unor derivați de alcooli - CO
 6. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și internațional, asupra procedeelor de conversie catalitică a derivaților de alcooli la izo/n alcani - P3
 7. Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaționale/ naționale - CO, P2
 8. Diseminarea prin publicare a rezultatelor - CO, P2
Activitati realizate
Diseminarea rezultatelor prin comunicare în cadrul unor congrese internaționale/ naționale:
 1. Emil Stepan, Sanda Velea, Axens Marketing & Refining Technology Seminar, Implementing New Solutions for Higher Performance,Viena, 12-14 noiembrie 2012.
 2. Emil Stepan, Sanda Velea, Lucia Ilie, Elena-Emilia Oprescu, Adrian Radu, Cristina-Emanuela Enășcuță, "Aviation Biofuel from Microalgal Biomass", Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila PRIOCHEM- editia a VIII-a, 25-26 octombrie 2012, București
 3. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blajan, Augustin Crucean, Lucia Ilie, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Adrian Radu, "Synthetic jet fuel from microalgal biomass", 2nd International Conference: "CATALYSIS FOR RENEWABLE SOURCES: FUEL, ENERGY, CHEMICALS", 21-28.07.2013, Lund, Suedia
 4. Emil Stepan, Sanda Velea, Elena-Emilia Oprescu, Olimpiu Blajan Lucia Ilie, Gabriel Vasilievici, Radu A., Radu E., "Complete exploitation of microalgal biomass, to obtain synthetic aviation fuel", Simpozionului Internațional "Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a IX-a, 24-25 octombrie 2013, București.
 5. Sanda Velea, Lucia Ilie, Simona Ghimiș, Ana-Maria Popescu, "Evaluation of electroflocculation for harvesting of freshwater microalgae", Simpozionului Internațional "Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a IX-a, 24-25 octombrie 2013, București.
 6. Sanda Velea, Elena Radu, Daniela Stîlpeanu, Ana-Maria Popescu, "Valorisation of polysaccharides and proteins from defatted microalgae biomass", Simpozionului Internațional "Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a X-a, 30-31 octombrie 2014, București.
 7. David Bedo, Olimpiu Blăjan, Augustin Crucean, "The influence of the hydrocloric acid to the process of obtaning 5-cloromethyl-furfural from D-fructose", Simpozionului Internațional "Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - PRIOCHEM - ed. a X-a, 30-31 octombrie 2014, București.
 8. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blăjan, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Elena Radu, Adrian Radu, "Aviation biofuel obtained by complete processing of microalgal biomass", A XXXIII-a "Conferință Națională de Chimie", 01-03 octombrie 2014, Căciulata.
 9. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blăjan, Elena-Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Adrian Radu, Elena Radu, "Innovative process for the production of aviation biofuel from microalgal biomass", International Conference "BIOENERGY FROM FOREST", 15-18 septembrie 2014, Helsinki, Finlanda
 10. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blăjan, Elena-Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, "Bio-derived synthetic paraffinic kerosene from microalgae", International Conference "1st Chemistry in Energy Conference", 19-23 septembrie 2015, Edinburg, Marea Britanie
 11. Sanda Velea, Simona Bianca Ghimis, Ana-Maria Popescu, Elena Radu, "Effects of Organic Carbon Sources on Cell Growth and Oil Content of Microalgae Species", 19th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering - RICCCE 19, 02-05 septembrie 2015, Sibiu.
 12. Emil Stepan, SandaVelea, Cristina Enascuta, Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Adrian Radu, "Process for obtaining fatty acid methyl esters from microalgae oil", International Conference "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", Editia a XI-a, 29-30 octombrie 2015, Bucuresti.
 13. Vasile I. Parvulescu, "Selective transformation of cellulose to different platform molecules" International Conference "25th Aniversary of Instituto de Tecnologia Chimica", 22-23 octombrie 2015, Valencia, Spania.
 14. Emil Stepan, Sanda Velea, Olimpiu Blajan, Cristina Enascuta, Gabriel Vasilievici, Emilia Oprescu, Elena Radu, Adrian Radu "Innovative microalgae research for obtaining aviation turbine biofuel", International Conference "European networks conference on algal and plant photosynthesis", 26-29 April 2016, Malta.
Diseminarea rezultatelor prin publicare în reviste de specialitate
 1. Sanda Velea, Lucia Ilie, Emil Stepan Emil, Ruxandra Chiurtu, "New photobioreactor design for enhancing the photosinthetic productivity of Chlorella Homosphaera culture", Revista de Chimie, 2014, 65 (1), 56-60, (ISSN 0034-7752)
 2. Elena-Emilia Oprescu, Raluca Elena Dragomir, Elena Radu, Adrian Radu, Sanda Velea, Ion Bolocan, Emil Stepan, Paul Rosca, "Performance and emission characteristics of diesel engine powered with diesel-glycerol derivatives blends", Fuel Processing Technology, 2014, 126, 460-468, ( ISSN: 0378-3820), Factor de impact 2014: 3,019; Scor relativ de influență 2014: 2,941.
 3. Andreea Dragu, Solen Kinayyigit, Eduardo J. García-Suárez, Mihaela Florea, Emil Stepan, Sanda Velea, Liviu Tanase, Vincent Colliere, Karine Philippot, Paul Granger, Vasile I. Parvulescu, "Deoxygenation of oleic acid: Influence of the synthesis route of Pd/mesoporous carbon nanocatalysts onto their activity and selectivity", Applied Catalysis A: General, 2015, 504, 81-91, (ISSN: 0926860X), Factor de impact: 3,942, Scor relativ de influenta: 1,571.
 4. Cristiana Rizea, Mihaela Bombos, Gabriel Vasilievici, Dorin Bombos, Ion Bolocan, "Acidity Influence of Catalysts on the Process Selectivity for the Hydrogenation of Methyl Oleate", Revista de Chimie, 2015, 66 (12), xx-xx, (ISSN: 0034-7752), Factor de impact: 0,810, Scor relativ de influenta: 0,183.
 5. Emil Stepan, Cristina-Emanuela Enascuta, Elena-Emilia Oprescu, Elena Radu, Adrian Radu, Ana-Maria Galan, Gabriel Vasilievici, Vasile Lavric, Sanda Velea, "Intermediates for synthetic paraffinic kerosene from microalgae", Fuel, 2016, 172, 29-36, (ISSN: 0378-3820), Factor de impact: 3,611. Articolul a fost premiat de către UEFISCDI conform cererii de finanțare cu nr. PN-III-P1-1.1- PRECISI-2016- 11345, la Programul Resurse Umane_Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole - 2016.
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin brevetare la nivel național și internațional
 1. Stepan, E., Velea, S., Oancea F., Oprescu, E.-E., Bomboș, M. M., "Procedeu și catalizator pentru obținerea esterilor metilici ai acizilor grași", cerere de brevet de inventie nr. a 2013 00810 / 05.11.2013.
 2. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Bomboș M. M., Vasilievici G., Pârvulescu V., Blăjan O., Crucean A. C., "Procedeu de obținere a biocombustibilului pentru aviație din biomasă microalgală", cerere de brevet de invenție nr. a 2013 00875 / 21.11.2013 - medalie de aur la "Salonul de inventii si inovatii INVENTIKA 2014", Bucuresti 15-18 octombrie 2014; medalie de aur la expoziția de invenții "Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies", Bruxelles, 13-15 noiembrie 2014
 3. Oancea F., Velea S., Ilie L., Stepan E., "Tulpină de Nannochloris sp. pentru obținerea de biocombustibil pentru aviație", cerere de brevet de invenție nr. a 2013 00847 / 14.11.2013 - medalie de aur la "Salonul de inventii si inovatii INVENTIKA 2014", Bucuresti 15-18 octombrie 2014
 4. Oancea F., Velea S., Stepan E., Ilie L., "Procedeu de cultivare mixotrofă a algelor unicelulare", cerere de brevet de invenție nr. a 2013 00896 / 25.11.2013 - medalie de argint la "Salonul de inventii si inovatii INVENTIKA 2014", Bucuresti 15-18 octombrie 2014;
 5. Bedo, D., Bomboș, D., Crucean, A. C., Stepan, E., Trifoi, A. R., "Procedeu de obținere a 5-(clormetil)furfuralului din biomasa algală și a eterilor acestuia", cerere de brevet de invenție nr. a 2013 00867 / 19.11.2013.
 6. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Oprescu E. E., Bomboș M. M., "Process and catalyst for obtaining fatty acid methyl esters", cerere de brevet internațional PCT/RO2013/000019 din 20.11.2013.
 7. Stepan, E., Velea S., Oancea F., Bomboș M. M., Vasilievici G., Pârvulescu V., Blăjan O., Crucean, A. C., "Process for obtaining aviation biofuel from microalgal biomass", WIPO, cerere de brevet international PCT/RO2013/000020 din 22.11.2013 medalie de aur la "Salonul de inventii si inovatii INVENTIKA 2014", Bucuresti 15-18 octombrie 2014; medalie de aur la expoziția de invenții "Brussels Innova, the International Exhibition of Invention, Research and New Technologies", Bruxelles, 13-15 noiembrie 2014
 8. Oancea F., Velea S., Stepan E., Ilie L., "Process for mixotrophic cultivation of algae", cerere de brevet international PCT/RO2013/000025 din 27.11.2013 - medalie de argint la "Salonul de inventii si inovatii INVENTIKA 2014", Bucuresti 15-18 octombrie 2014
 9. Oancea F., Velea S., Ilie L., Stepan E., "Nannochloris sp. stain for obtainment of bio-based aviation fuel", cerere de brevet international PCT/RO2013/000026 din 27.11.2013 - medalie de aur la "Salonul de inventii si inovatii INVENTIKA 2014", Bucuresti 15-18 octombrie 2014
 10. Bedo, D., Bomboș, D., Crucean, A. C., Stepan, E., Trifoi, A. R., cerere de brevet international PCT/RO2013/000021 din 22.11.2013
 11. Stepan, E., Velea, S., Oprescu, E.-E., Vasilievici, G., Radu, E., Radu, A., "Procedeu și catalizator pentru obținerea esterilor metilici ai acizilor grași", cerere de brevet de inventie nr. a 2014 00440 din 13.06.2014 - medalie de aur la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2015, Editia a XIII-a Cluj-Napoca, 25-27 martie 2015
 12. Stepan, E., Vasilievici, G., Velea, S., Bombos, M. M., Enascuta C.-E., Oprescu, E.-E., Radu, E., Radu, A., "Biocarburant pentru avioane cu turbina si procedeu de obtinere a acestuia", cerere de brevet de inventie nr. a2015 00813 din 09.11.2015 12. - diploma de excelenta si medalie de aur cu mentiune speciala la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, Cluj-Napoca, Editia a XIV-a, 23-25 martie 2016.

RAPORT DE ACTIVITATE ETAPE:


CONTACT

dr. ing. Emil Stepan, tel. 021.316.30.86, Fax: 021.312.34.93, e-mail: bioresurse@icechim.ro

INCDCP-ICECHIM Bucuresti, Echipa Bioresurse alternative si biocombustibili

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, ROMANIAIcechim © 2009 - 2020 Activitate | Colaborari | Infrastructura de cercetare | Proiecte | Parteneri | Laborator Biocide | Laborator Fertilizanți | Contact    

Logo Symbol Mediasoft